Z życia Parafii 2007 r.

W uroczystych Mszach św. od czterech lat towarzyszy nam chórek parafialny, założony przez P. Sylwię i przez nią prowadzony , przy dużej pomocy jej syna Daniela. Wielu kapłanów, także ks. Bp Ordynariusz wyrażał uznanie za istnienie w parafii chóru. W kościele po "Trzech Królach", zorganizowaliśmy konkurs kolędowy na zasadach programu "Szansa na sukces". Było śpiewająco i wesoło. Uczniowie naszej szkoły wystawili w kościele jak zwykle ciekawe "Jasełka". W okresie po kolędowym Pan Józef Chochliński położył w czterech salkach na wikarówce płytki na podłogę, a Pan Chołyst pomalował salki. Odtąd dzieci i młodzież naszej Parafii mają do dyspozycji kolejne pomieszczenia na swoje spotkania. Rekolekcje wielkopostne głosił nam ks. Prałat Stanisław Śmietana, a kazania Pasyjne ks. Józef Pasternak. Aura pozwoliła nam odprawić "Drogę Krzyżową" ulicami naszej Parafii. Pan Kaplita zadbał o wystrój "Bożego Grobu", siostra Maksymiliana o "Ciemnicę", a Służba Liturgiczna i Strażacy o wartę przy Grobie Pańskim. Około 100 rodzin obdarowaliśmy w Wielką Sobotę złożonymi przy okazji "święconego" darami. Po Świętach Wielkanocnych zabraliśmy się za nałożenie ostatniej warstwy tynku na kościele. Parafianie pod czujnym okiem Pana Kielocha i przewodnictwem Pana Jarczoka zabrali się do roboty. Firma Pana Kielocha wykonała najtrudniejsze zadanie, otynkowania wieży kościoła.  Czyszczeniem dachu i jego malowaniem, oraz montażem nowych rynien na kościele, zajęła się firma alpinistyczna Pana Józefa Bulowskiego z Bielska - Białej. Widać po frekwencji na Mszach św. 1 maja, że przyjęła się już wśród Parafian nowa data odprawiania głównego odpustu parafialnego. W tym roku sumiastą i kaznodzieją był ks. Proboszcz Jerzy Jęczmionka ze Wspomożenia Wiernych. Tradycyjnie w drugą niedziele Maja do Pierwszej Komunii Świętej z naszej Parafii przystąpiło 26 dzieci. Przy pięknej pogodzie odbyliśmy coroczną pielgrzymkę pieszą do Chybia. 22 maja w naszej Parafii miało miejsce Bierzmowanie do którego przystąpiło 79 dziewcząt i chłopców z Gimnazjum. Sakramentu tego udzielił ks. Bp Tadeusz Rakoczy, który w kazaniu wyraził uznanie Parafianom za podjęcie się remontu Świątyni, porównując go do trudu, jaki podjęli nasi przodkowie stawiając ten Dom Boży. Niestety z przystąpienia do Sakramentu Bierzmowania zrezygnowały 3 osoby. W kościele zostały zamontowane nowe drzwi wejściowe na chór ufundowane przez jedną z zabrzeskich rodzin. Witraż z papieskim herbem w rozecie na froncie kościoła także znalazł swojego fundatora z parafii. Parafianie przystroili cztery ołtarze i uroczyście i sprawnie odprawiliśmy Procesję Bożego Ciała. Mszą św. zakończyliśmy rok szkolny. Rozpoczęły się wakacje. W sierpniu dzieci zaangażowane przy parafii wyjechały na tygodniowy wypoczynek do Zakopanego. Rozpoczęliśmy prace związane z łączeniem kościoła z Kaplicą. Te niełatwą i jakże brudną pracę wykonali Parafianie przy dużym udziale Lektorów. Pan Kazimierz Kobiela ofiarował beton na zrobienie prostokątnej belki nośnej. Prace wykonywano pod nadzorem Pana Kielocha. W ostatnią niedziele sierpnia odprawiliśmy na stadionie uroczyście dożynki. 3 IX Mszą św. rozpoczęliśmy nowy rok nauki, a w pierwszą niedzielę września odpust Narodzenia NMP przy Kaplicy. Poświęciliśmy ziarno na zasiew i tornistry pierwszoklasistom. W tym też czasie parafianie pod nadzorem Pana Borkowskiego wykonywali lambrekiny przy oknach kościoła i montowali nowe parapety. Na Nabożeństwach Różańcowych cieszyła nas duża liczba wiernych, a zwłaszcza dzieci. W kościele i na zewnątrz zostały wymienione wszystkie głośniki. Nagłośniliśmy także prezbiterium, kaplicę i zakrystię głośnikami firmy "Rduch". Organy zostały poddane gruntownemu remontowi, którego podjął się Pan prof. Jakubowski z Wieprza. Wymieniono wszystkie mieszki, a przy okazji Pan Szymoszek i Słaboszewski w czynie społecznym wykonali na chórze nową podłogę. Firma hydrauliczna z Kóz wykonała nową instalację grzewczą w kościele. U bielskiej artystki zamówiliśmy wykonanie dwóch medalionów przedstawiających kopię Jasnogórskiej Madonny i św. Maksymiliana. Firma Pani Małgorzaty Świtek w tym czasie wykonuje granitową posadzkę w kaplicy JPII. W tym samym czasie wymienione zostało oświetlenie prezbiterium na oszczędne i profesjonalne. Elektryczne przeróbki wykonali elektrycy Panowie Kroczek i Zarzyna z Parafii. 13 X dotarła do nas smutna i niespodziewana wiadomość, że zmarł nasz rodak ks. Ludwik Czyż wieloletni Duszpasterz Polonii w Anglii. Został pochowany 19 X na cmentarzu zabrzeskim. Pogrzebowi przewodniczył ks. Bp Gerard Biernacki. Po uroczystości Wszystkich świętych i Dniu Zadusznym w czasie których na nowo zabrzmiały po remoncie organy, rozpoczęły się prace z modernizacją prezbiterium naszego kościoła, które nadal trwają. Ich zakończeniem będzie postawienie kamiennego ołtarza i pulpitu. W tym też czasie powróciła na dawne miejsce nowa ambona wykonana na wzór starej na podstawie zachowanych zdjęć. Tego zadania podjął się parafianin Pan Andrzej Mrowiec, który także w tempie ekspresowym wykonał do Kaplicy JPII ławki. W uroczystość Chrystusa Króla została powołana oficjalnie przez ks. Bpa Tadeusza Rakoczego po rocznym stażu nasza Parafialna Akcja Katolicka. Dzieci nasze w kościele odwiedził Mikołaj i obdarował słodyczami i ewangelijnym komiksem. Były dni, gdzie w Roratach uczestniczyło ponad 200 dzieci. Wyrażam tutaj uznanie rodzicom za umożliwienie dzieciom uczestniczenie w tym pięknym adwentowym Nabożeństwie i pomoc w wykonaniu ponad 30 "Szopek", które obok stajenki wykonanej przez Pana Kaplitę są świąteczną dekoracją naszego kościoła. W I niedzielę Adwentu rozpoczął się w naszej Diecezji "Rok Rodziny". 30 XII trzy wydelegowane z naszej Parafii rodziny w Katedrze bielskiej brały udział we Mszy św. w czasie której Biskup Rakoczy poświęcił obrazy św. Rodziny służące do peregrynacji po naszych rodzinach. Peregrynacja już się rozpoczęła. Oby przyniosła oczekiwane owoce. By wymodlona Łaska Boża w czasie tych odwiedzin umacniała nasze rodziny i uleczyła to co w nich słabe i kruche, a pomnażała to co dobre i pożyteczne.

Czas na statystykę:
Parafia liczy około 3020 mieszkańców.
W niedzielnej Mszy św. regularnie uczestniczy 1670 Parafian.
Rozdaliśmy 75000 Komunii Świętych.
203 razy wyjeżdżaliśmy z Sakramentami do chorych.
W czasie rekolekcji 140 Parafian przyjęło Sakrament Namaszczenia Chorych.
Udzieliliśmy 15 ślubów.
37 dzieci przyjęło Sakrament Chrztu Świętego.(20 chłopców i 17 dziewczynek)
Na drogę do Wieczności odprowadziliśmy 22 osoby (14 mężczyzn i 8 kobiet), w tym 18 parafian, 4 osoby z poza Parafii.

Zadania jakie sobie stawiamy na 2008 rok:
1.Malowanie elewacji kościoła.
2.Przesunięcie parkanu od strony Kaplicy JPII.
3.Przełożenie kostki brukowej wokół kościoła.
4.Zrobienie marmurowego ołtarza i pulpitu.

Bogu w Trójcy Jedynemu, Matce Bożej Nieustającej Pomocy, oraz św. Józefowi składamy dzięki i powierzamy się dalszej Opiece. Bóg zapłać ks. Wikaremu , Siostrze Maksymilianie, Szafarzom, Panom Kościelnym, Organistom, Służbie Liturgicznej i wszystkim Parafianom, którym leży na sercu dobro i piękno naszego Domu Bożego, za modlitwę, wszelką pracę i ofiarę.

web stats stat24
Wszystkie prawa zastrzeżone!
Copyright © 2005-2015 All Rights Reserved